L’equip d’AGRIJARDI en ple procés d’estesa del cable perimetral.